هزینه و قیمت تایپ از عکس دست نوشته (JPG)

تایپ از عکسی که متن چاپی دارد نیز پذیرفته می‌شود و 50 تومان هزینه آن کمتر است

(روی بخش مورد نظر کلیک کنید)online

soroush

igap

etiaa

etiaa


لطفا به نکات زیر دقت کنید:
1- محاسبه هر صفحه با معیارهای زیر است:

- فونت: B Nazanin
- اندازه فونت: 16
- فاصله خطوط: 1.5
- اندازه کاغذ A4
- حاشیه صفحه: نرمال ورد