هزینه و قیمت تایپ از عکس دست نوشته (JPG)


تعرفه تایپ دستنویس: 

غیر فوری  (تحویل بیشتر از 6 ساعت) صفحه ای 1 هزار تومان

فوری  (تحویل 1 تا 6 ساعت) صفحه ای 1500 تومان


تعرفه تایپ چاپی: 

غیر فوری  (تحویل بیشتر از 6 ساعت) صفحه ای 900 تومان

فوری  (تحویل 1 تا 6 ساعت) صفحه ای 1400 تومان


زبان انگلیسی و عربی با افزایش هزینه همراه خواهد بود
پشتیبانی آنلاین
سفارش تایپ از طریق تلگرام سفارش تایپ از طریق سروش سفارش تایپ از طریق گپ سفارش تایپ از طریق بله سفارش تایپ از طریق آی گپ سفارش تایپ از طریق ایتا سفارش تایپ از طریق ایمیل، واتس آپ، ایمو