از اینکه «jpg2word.blog.ir» را برای تایپ دستنویس انتخاب کردید، خوشحالیم!


مراحل ثبت سفارش:

1- مطالعه دقیق تعرفه‎ها و نکات وبگاه.

2- ارسال فایل به تلگرام یا ایمیل


لطفا قبل از سفارش به دقت داشته باشید که:

 «jpg2word.blog.ir» در پذیرش یا رد پروژه مختار است.


اطلاعات تماس

شماره همراه: 09909452856
تلگرام جهت تماس و ارسال فایل@AliSajjadMovahed
ایمیل جهت تماس ارسال فایل: p30af.com@gmail.com

online

soroush

etiaa

etiaa

igap

etiaa

etiaa